Chet elliklar uchun o`zbek tili

Muallif: Rafiyev А
Nashr etilgan yili: 1997
Nashriyot: Toshkent
Turi: Lug'at
Adabiyot tili: o'zbek(lotin)
UDK raqami: 809 437 5
Adabiyot hajmi: 59 Kb
Formati: pdf

Ko'chirib olishKo'rishXabar jo'natish

Mavjud emas!!!
Forscha - O'zbekcha va O'zbekcha - Forscha tilshunoslik terminlari lug'ati

Muallif: Qurbonbekov A.
Nashr etilgan yili: 2015
Nashriyot: Toshkent
Turi: Lug'at
Adabiyot tili: Kirill
Adabiyot hajmi: 7.66 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Lug'atning to'liq hajmini TDSHI kutubxonasidan olishingiz mumkin
Диёнат

Muallif: Одил Ёкубов
Nashr etilgan yili: 1998
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 10948 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Дунёнинг ишлари

Muallif: Уткир Хошимов
Nashr etilgan yili: 2015
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 6516 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Истиклол Кахрамонлари

Muallif: Абдулла Авлоний
Nashr etilgan yili: 2007
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 511 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Бузилган Улкага

Muallif: Чулпон
Nashr etilgan yili: 1922
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 426 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Дафтар Хошиясидаги битиклар

Muallif: Ўткир Ҳошимов
Nashr etilgan yili: 2008
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 269 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Жиноятнинг узун йўли

Muallif: Тоҳир Малик
Nashr etilgan yili: 2008
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 841 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Оқ Каптар

Muallif: Лев Брандт
Nashr etilgan yili: 2008
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 490 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Банкир (роман)

Muallif: Лесли Уоллер
Nashr etilgan yili: 2008
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 2217кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Мусаффо осмон

Muallif: Кришан Чандар
Nashr etilgan yili: 2008
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 446 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Davron

Muallif: Tohir Malik
Nashr etilgan yili: 1978
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Lotin
Adabiyot hajmi: 236 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Алангали йилларим

Muallif: Мухтор Расулов
Nashr etilgan yili: 2003
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 5,08 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Амир темур хикоялари

Muallif: Бурибой Ахмедов
Nashr etilgan yili: 1998
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 2,20 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Жизнь и общественно-политическая

Muallif: Амир темур
Nashr etilgan yili: 1999
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 19,1 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Спитамен

Muallif: Камар Амон
Nashr etilgan yili: 2008
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 13,8 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Юлдузли тунлар

Muallif: ПИРИМҚУЛ ҚОДИРОВ
Nashr etilgan yili: 2010
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 15,1 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Маслак ул-муттақин

Muallif: Сўфи Оллоҳёр
Nashr etilgan yili: 2012
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 14,2 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Сардобалар

Muallif: МУХАММАД АЛИ
Nashr etilgan yili: 2011
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 16,4 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
ТАЛВАСА

Muallif: ТОҲИР МАЛИК
Nashr etilgan yili: 2007
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 15,4 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Шохи зинда

Muallif: Иброхим микоил
Nashr etilgan yili: 2005
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 23,9 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Alkimyogar

Muallif: Paolo Koelo
Nashr etilgan yili: 2005
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Lotin
Adabiyot hajmi: 265 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Ҳумоюн ва Акбар – Авлодлар довони

Muallif: Пиримқул Қодиров
Nashr etilgan yili: 2008
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 2,40 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
chiroq yonar tun bo'yi

Muallif: Skand tayal
Nashr etilgan yili: 2008
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Lotin
Adabiyot hajmi: 496 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Чолиқуши

Muallif: Рашод Нури Гунтекин
Nashr etilgan yili: 2008
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 1.64 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Devoni hikmat

Muallif: Xoja Ahmad Yassaviy
Nashr etilgan yili: 2004
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Lotin
Adabiyot hajmi: 263 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Falak

Muallif: Tohir Malik
Nashr etilgan yili: 1973
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Lotin
Adabiyot hajmi: 336 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Мусаффо осмон

Muallif: Кришан Чандар
Nashr etilgan yili: 2008
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 445 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Karvon Yo'llari

Muallif: Sarvinoz Musatdinova
Nashr etilgan yili: 2011
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Lotin
Adabiyot hajmi: 333 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Sharq allomalari va ma'rifatparvar adiblar

Muallif: G Niyozov
Nashr etilgan yili: 2010
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Lotin
Adabiyot hajmi: 20.9 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
От кишнаган оқшом

Muallif: Тоғай Мурод
Nashr etilgan yili: 1979
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 490 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Ов (қисса)

Muallif: Тоҳир Малик
Nashr etilgan yili: 1996
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 361 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Охирзамон нишоналари

Muallif: Чингиз Айтматов
Nashr etilgan yili: 2008
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 1.34 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
BOLALIK

Muallif: Oybek
Nashr etilgan yili: 2008
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 7.20 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
SAYLANMA

Muallif: O’lmas Umarbekov
Nashr etilgan yili: 1994
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 1.37 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Ўткан кунлар

Muallif: Абдулла Қодирий
Nashr etilgan yili: 2008
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 1.51 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Очерк творчества

Muallif: Максим горький
Nashr etilgan yili: 1953
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 72.6 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
ТАНЛАНАН АСАРЛАР

Muallif: Абай Қунонбоев
Nashr etilgan yili: 1961
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 3,56мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Истиклол кахромонлари

Muallif: Абдулло Авлоний
Nashr etilgan yili: 1998
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 72,8 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Александр грин

Muallif: Прохоров Е
Nashr etilgan yili: 1970
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 9,35 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
УТМАГАН КУНЛАР

Muallif: Зокирова Гулчеҳра
Nashr etilgan yili: 2007
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 1,45 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Истории знаменитых полотен

Muallif: Василий Андреевич Тропинин
Nashr etilgan yili: 2012
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 35,7 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
болалик хотираларим

Muallif: Мусо тошмухаммад угли ойбек
Nashr etilgan yili: 2015
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 33 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
В шестидесятые годы

Muallif: В Кирпотин
Nashr etilgan yili: 1966
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 65,2 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Есенин и Народная поэзия

Muallif: В. В. Коржан
Nashr etilgan yili: 1969
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 20,5 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Жалолиддин Мангуберди

Muallif: Нурёгди тошев
Nashr etilgan yili: 2011
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 841 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
ИМОМ АЛ-БУХОРИЙ - МУҲАДДИСЛАР СУЛТОНИ

Muallif: Усмонхон ҳожи Темурхон ўғли ва Бахтиер Набихон ўғли
Nashr etilgan yili: 2004
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 1,95 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
ЖАҲЛННАМ ПОЕЗДИ

Muallif: ИСАК ТУРК
Nashr etilgan yili: 2012
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 9,97 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Машраб

Muallif: Замира Исхокова
Nashr etilgan yili: 2011
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 997 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Қуръон қиссалари

Muallif: Неъматулло Муҳамедов
Nashr etilgan yili: 2013
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 7,02 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
ТЎРТ УЛЎС ТАРИХИ

Muallif: МИРЗО УЛУҒБЕК
Nashr etilgan yili: 1994
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 10,4 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Асарлар

Muallif: Мавлоно Муқамий
Nashr etilgan yili: 1974
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 8,37 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Улуғимсан Ватаним

Muallif: Муҳаммад Юсуф
Nashr etilgan yili: 2012
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 4,38 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
По ту сторону Босфора

Muallif: Тереза Ревэй
Nashr etilgan yili: 1918
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 1,90 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Оламларга порлади куёш

Muallif: Ахмад Лутфий
Nashr etilgan yili: 2004
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 10,1 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Поэт человек

Muallif: Сергей Есенин
Nashr etilgan yili: 1973
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 25.7 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Танланган асарлар

Muallif: Махмудхужа бехбудий
Nashr etilgan yili: 2006
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 6.95 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Фозил одамлар шархи

Muallif: АБУ НАСР ФОРОБИИ
Nashr etilgan yili: 1993
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 10,9 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Хайям и Шекспир

Muallif: Фоат султанбеков
Nashr etilgan yili: 2012
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 5,58 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Хикматлар

Muallif: АЛИШЕР НАВОИИ
Nashr etilgan yili: 2006
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 664 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Bahor qaytmaydi

Muallif: O'tkir Xoshimov
Nashr etilgan yili: 2007
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 4,30 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Юсуф ва Зулайхо

Muallif: Рамз бобожон
Nashr etilgan yili: 2000
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 5,87 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Лермантов на Кавказе

Muallif: А В Попов
Nashr etilgan yili: 1954
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 23,3 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Лирика лермантова

Muallif: С наворчатов
Nashr etilgan yili: 1970
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 5,70 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Мондо

Muallif: Ле клезио
Nashr etilgan yili: 2000
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 3,17 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Муборак мактублар

Muallif: Говур гулом
Nashr etilgan yili: 1987
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 27,4 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Мухокамат ал-лугатайн

Muallif: А усманов
Nashr etilgan yili: 1987
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 15,7 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Хамдам

Muallif: Рафик мухтор
Nashr etilgan yili: 2006
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 6,83 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Бахоуддин накшбанд

Muallif: Гулчехра Наврузова
Nashr etilgan yili: 2011
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 577 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Насруллохон

Muallif: Кахрамон ражабов
Nashr etilgan yili: 2011
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 1,30 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Нур кукунлари

Muallif: Зебо мирзо
Nashr etilgan yili: 2004
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 1,34 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Нурафшон умр

Muallif: Рахим тохиров
Nashr etilgan yili: 2012
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 1,95 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Бобур

Muallif: Эргаш очилов
Nashr etilgan yili: 2011
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 806 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Мужизакор очлик

Muallif: Пол брегг
Nashr etilgan yili: 2012
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 3,27 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Куёшли тонг

Muallif: Темурбек поёнов
Nashr etilgan yili: 2006
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 1,02 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Трагедия пушкина

Muallif: Б. П. городецкий
Nashr etilgan yili: 1969
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 18,1 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Убайдуллахон

Muallif: Кахрамон ражабов
Nashr etilgan yili: 2011
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 816 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
немисча-русча-узбекча

Muallif: Дилором исроилова
Nashr etilgan yili: 2008
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 8,34 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
русско-узбекский словарь

Muallif: Х В Салимов
Nashr etilgan yili: 2009
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 8,62 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Фалсафа

Muallif: И М муминов
Nashr etilgan yili: 2004
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 27,9 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Yarim o‘tkazgichlar fizikasi

Muallif: E .N .N azirov
Nashr etilgan yili: 2008
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 7,73 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
nemischa-о ‘zbekchа tematik lug‘at

Muallif: Maxmudov Alisher Yo‘doshevich
Nashr etilgan yili: 2013
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 7,75 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
0‘zbekcha-ruscha lug‘at

Muallif: A. Hojiyev
Nashr etilgan yili: 2011
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 7,23 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Зилзила

Muallif: Саид Аҳмад
Nashr etilgan yili: 2011
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 2,73 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
бухородан берлинга

Muallif: АЪЗАМ АХТАМОВ
Nashr etilgan yili: 1971
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 8,32 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Атиргул

Muallif: САЛИМ АШУР
Nashr etilgan yili: 1994
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 941 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Атмосфера физикаси

Muallif: А .АЪЗАМОВ
Nashr etilgan yili: 2004
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 2,38 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Девону лугатит турк

Muallif: Ғ. АБДУРАҲМОНОВ
Nashr etilgan yili: 1967
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 16,1 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Inglizcha - o‘zbekcha lug'at

Muallif: Lutfullo Jo‘rayev
Nashr etilgan yili: 2008
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 9,65 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Ижтимоий ҳимоя

Muallif: Саидов М.X
Nashr etilgan yili: 2007
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 12.6 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Табассум хам таассув

Muallif: СОБИР АБДУЛЛА
Nashr etilgan yili: 1973
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 1,84 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Согинч шамоли

Muallif: Зокир мажид
Nashr etilgan yili: 2007
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 675 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Тафсири ирфон

Muallif: Муфтий УСМОНХОН АЛИМОВ
Nashr etilgan yili: 2013
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 16,9 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Тилсим

Muallif: Хайдар яхёев
Nashr etilgan yili: 2004
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 11,8 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Мингтиллонинг кабоби

Muallif: Хўжамурод Тоштемиров
Nashr etilgan yili: 2014
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 3,68 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Бахтсизлар

Muallif: Қаипбергенов Т
Nashr etilgan yili: 1999
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 11,4 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Чамбилбелнинг ойдаласи

Muallif: Собир ЎНАР
Nashr etilgan yili: 2006
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 6,85мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Усмон хужа

Muallif: кахрамон ражабов
Nashr etilgan yili: 2011
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 6,85мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Хозирги замон табиатшунослиги

Muallif: Бахтиёр тураев
Nashr etilgan yili: 2009
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 23,7 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Les belles images

Muallif: Simone beauvoir
Nashr etilgan yili: 2000
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 2.75 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Октавиан Август

Muallif: Ричард холланд
Nashr etilgan yili: 2010
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 22,6 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Lazer fizikasi

Muallif: Х. Х Xadjimuxamedov
Nashr etilgan yili: 2005
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Lotin
Adabiyot hajmi: 2.33 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Озодликнинг машккатли йули

Muallif: ҒАФФОР ҲОТАМОВ
Nashr etilgan yili: 2002
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Lotin
Adabiyot hajmi: 4.35 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
История жизни, история души

Muallif: Ариадна Эфрон
Nashr etilgan yili: 2008
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 7,89 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Eron filologiyasi

Muallif: A. Ismoilov
Nashr etilgan yili: 2013
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Lotin
Adabiyot hajmi: 43.5 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Xindiston iqtisodiyoti

Muallif: Saidbekova B.D
Nashr etilgan yili: 2013
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Lotin
Adabiyot hajmi: 55.5 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Mutaxasislikning nazariy masalalari

Muallif: Z.N Xudoyberganova
Nashr etilgan yili: 2013
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Lotin
Adabiyot hajmi: 89.7 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
O'rganilayotgan mintaqa mamlakatlari soliq tizimi

Muallif: Saidbekova B.D
Nashr etilgan yili: 2013
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Lotin
Adabiyot hajmi: 86.2 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
O'rganilayotgan mintaqa mamlakatlarida modernizatsiyalash

Muallif: Saidbekova B.D
Nashr etilgan yili: 2013
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Lotin
Adabiyot hajmi: 67.9 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Xitoyning markaziy osiyo mamlakatlari bilan iqtisodiy xamkorligi

Muallif: G.A Melibayeva
Nashr etilgan yili: 2013
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Lotin
Adabiyot hajmi: 57 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
x-xv форс мумтоз шеърияти

Muallif: Мухаммаджон имомназаров
Nashr etilgan yili: 2013
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 87,3 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Arab adabiy tilining fonetikasi

Muallif: Turg'un qodirov
Nashr etilgan yili: 2013
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Lotin
Adabiyot hajmi: 19.4 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Asosiy o'rganilayotgan til turk tili

Muallif: X. imamova
Nashr etilgan yili: 2013
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Lotin
Adabiyot hajmi: 27.8 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Генезис стратегии ЕС по центральной азии

Muallif: Камалова З.Д
Nashr etilgan yili: 2013
Nashriyot: TDSHI
Turi: крилл
Adabiyot tili: Lotin
Adabiyot hajmi: 40,7 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Германия тарихи

Muallif: Хасанов Жахонгир
Nashr etilgan yili: 2009
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адавиёт
Adabiyot tili: Lotin
Adabiyot hajmi: 21,4 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Ёзув тарихи

Muallif: Суйима ганиева
Nashr etilgan yili: 2013
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адавиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 44,4 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Пушту тили

Muallif: A.Mannonov
Nashr etilgan yili: 2013
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адавиёт
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 30,9 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Из истории газели в литературе УРДУ

Muallif: Ходжаева Т.А
Nashr etilgan yili: 2013
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адавиёт
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 16.3 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Испанский язык

Muallif: Муаратова Ю.Ш
Nashr etilgan yili: 2013
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адавиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 25,9 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Qiyosiy siyosiy tizimlar

Muallif: M.M Muxammadsiddiqov
Nashr etilgan yili: 2013
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адавиёт
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 44.6 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Панжоб адабиёти

Muallif: Ходжаева Т
Nashr etilgan yili: 2014
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адавиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 20,7 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Политология

Muallif: Улугбек идиров
Nashr etilgan yili: 2013
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адавиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 32,9 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Sinxron tarjima masalalari

Muallif: Xodjayeva N.B
Nashr etilgan yili: 2014
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адавиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 27,9 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Социально-политические процессы в зарубежных стран

Muallif: Н.Э Каримова
Nashr etilgan yili: 2013
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адавиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 43,6 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Tarjima nazariyasi

Muallif: Ergash ochilov
Nashr etilgan yili: 2014
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адавиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 30,3 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Тарихий лексикография

Muallif: Косимжон Содиков
Nashr etilgan yili: 2013
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адавиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 41,1 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Из истории газели в литературе урду

Muallif: Ходжаева Т
Nashr etilgan yili: 2013
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адавиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 16,3 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
хитой фольклори

Muallif: Озод очилов
Nashr etilgan yili: 2013
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адавиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 46,6 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Эски туркий ёзувлар

Muallif: Косимжон содиков
Nashr etilgan yili: 2013
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адавиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 39,6мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Ozbek EDEBIYATI'NIN

Muallif: Muxammed yusuf
Nashr etilgan yili: 2014
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адавиёт
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 5.16 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Davron

Muallif: Toxir Malik
Nashr etilgan yili: 2007
Nashriyot: Ziyo uz
Turi: Adabiyot
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 237 kb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Qissa
Devona

Muallif: Toxir Malik
Nashr etilgan yili: 2007
Nashriyot: Ziyo uz
Turi: Adabiyot
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 571 kb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Qissa
Dunyoning ishlari

Muallif: O'tkir Xoshimov
Nashr etilgan yili: 2005
Nashriyot: Sharq
Turi: Adabiyot
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 5.10 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Qissa
Daftar hoshiyasidagi bitiglar

Muallif: O'tkir Xoshimov
Nashr etilgan yili: 2008
Nashriyot: Ziyo
Turi: Adabiyot
Adabiyot tili: кирил
Adabiyot hajmi: 263 kb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Qissa