PDF Печать E-mail
Arab tili

Muallif: Begmatova B
Nashr etilgan yili: 2013
Nashriyot: Toshkent
Turi: o`quv qo`llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 45.1 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Mazkur o`quv qo`llanma ToshDSHI va arab tili o`rgatiladigan boshqa oliy o`quv yurtlari 2-3kurs talabalari uchun.
Tarjima nazariyasi va amaliyoti

Muallif: Ochilov E
Nashr etilgan yili: 2012
Nashriyot: Toshkent
Turi: o`quv qo`llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 83.8 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o`quv qo`llanma ToshDSHI sharq filologiyasi va falsafa JOT fakultetlarining 4-kurs talabalari uchun mo`ljallangan.
Arab tili

Muallif: Ismoilova Y
Nashr etilgan yili: 2011
Nashriyot: Toshkent
Turi: o`quv qo`llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 20.8 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Mazkur ko`llanma 2-3- bosqich arab tili fanidan tarjima matnlarni tarjima qilish uchun mo`ljallangan.
Arab tili stilistikasi

Muallif: Nosirova M
Nashr etilgan yili: 2011
Nashriyot: Toshkent
Turi: o`quv qo`llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 37.2 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Mazkur o`quv qo`llanma arab tili yo`nalishlari uchun mo`ljallangan.
Arab tili oq'itishni jadallashtirish

Muallif: Soipova N
Nashr etilgan yili: 2010
Nashriyot: Toshkent
Turi: o`quv qo`llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 15.3 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Mazkur o'quv ko'llanma Arab tili o`qitishni jadallashtirish uchun mo`ljallangan.
Buyuk ipak svilizatsiyalararo muloqot yo`li

Muallif: Mamarahimova B
Nashr etilgan yili: 2010
Nashriyot: Toshkent
Turi: o`quv qo`llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 15.3 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Oliy o`quv yurtlari 3-kurs talabalari uchun mo`ljallangan.
Koreya falsafasi

Muallif: Ahmedova M
Nashr etilgan yili: 2010
Nashriyot: Toshkent
Turi: o`quv qo`llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 22.3 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Mazkur o'quv qo'llanmada koreys falsafasining tarixi va xozirgi zamon falsafiy qarashlar yoritilgan.
Mumtoz arab adabiyoti

Muallif: Ziyovuddinova M
Nashr etilgan yili: 2009
Nashriyot: Toshkent
Turi: o`quv qo`llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 22.3 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Mazkur o'quv ko'llanma mumtoz arab adabiyoti bo`yicha ilk bor yaratilgan bo`libToshDSHI talabalari uchun no`ljallangan.
Turk adabiyoti

Muallif: Alimbekov A
Nashr etilgan yili: 2010
Nashriyot: Toshkent
Turi: o`quv qo`llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 22.3 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o`quv qo`llanma turk adabiyoti o`rni va ahamiyati til o`rganayotgan mamlakat adabiyoti xalq og`zaki ijodi xaqida malumot berilgan
Urdu tili leksikologiyasi

Muallif: Abdurahmonova M
Nashr etilgan yili: 2010
Nashriyot: Toshkent
Turi: o`quv qo`llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 48.1 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Mazkur o`quv qo`llanmada talabalarda urdu tilida so`z yasalishiga oid xodisalarni belgilashga ko`nikmalarni shaklantirishga urg`u berilgan.
Malaziya tili

Muallif: Mirzayeva F
Nashr etilgan yili: 2010
Nashriyot: Toshkent
Turi: o`quv qo`llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 48.1 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu qo`llanma malaziya tilining tovush va morfologik tuzilishini o`rganish uchun yaratilgan.
O`rganilayotgan mamlakatda til vaziyati

Muallif: Begizova X
Nashr etilgan yili: 2010
Nashriyot: Toshkent
Turi: o`quv qo`llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 13.7 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu qo`llanma fanning asosiy tamoyillari nazariya uchun mo`ljallangan.
Urdu tili

Muallif: Xolmirzayev T
Nashr etilgan yili: 2010
Nashriyot: Toshkent
Turi: o`quv qo`llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 11.3мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Mazkur o`quv qo`llanma urdu tilihi o`rganayotgan 3-kurslar uchun.
Filologiyaning ilmiy tadqiqot metodlari

Muallif: Shomatov T.
Nashr etilgan yili: 2009
Nashriyot: Toshkent
Turi: o`quv qo`llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 10.6 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu qo`llanma magistiratura yo`nalishi uchun mo`ljallangan.
ENGLISH FOR ECONOMY FACULTY STUDENTS

Muallif: T.S. RASULOV K.S. RAHMONBERDIYEVA
Nashr etilgan yili: 2017
Nashriyot: Toshkent
Turi: o‘quv qo‘llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 1.88 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Mazkur “Iqtisodchilar uchun ingliz tili” o‘quv qo‘llanmasi 304 soatga mo‘ljallangan bo‘lib, uning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko‘nikmalarini rivojlantirish orqali til o‘rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Особенности научно- технической и инновационной политики стран СНГ,
Ближнего и Среднего Востока

Muallif: Абулкасимов Х.П. Расулов Т.С.
Nashr etilgan yili: 2017
Nashriyot: Toshkent
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: kirill
Adabiyot hajmi: 2.50 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

В учебном пособии раскрыты сущность понятий инновация, го- сударственная инновационная политика, рассмотрены их принципы и основные направления, а также глобальные тенденции развития инно- вационной деятельности.
СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Muallif: Э. Р. МАХМУДОВ
Nashr etilgan yili: 2017
Nashriyot: Toshkent
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: kirill
Adabiyot hajmi: 2.69 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Многообразие и динамизм моделей развития в современной ми- ровой экономике вызывают большой теоретический и практический интерес к особенностям их организации и функционирования.
СТРАНОВЕДЕНИЕ

Muallif: Н.Каримова К.Имамназаров
Nashr etilgan yili: 2017
Nashriyot: Toshkent
Turi: o`quv qo`llanma
Adabiyot tili: kirill
Adabiyot hajmi: 5.31 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Китай – одна из самых динамично развивающихся стран мира, играющая огромную роль в современных региональных и глобальных процессах, и, в то же время, это и одна из древней- ших цивилизаций мира.
Adabiyotshunoslik

Muallif: Xalliyeva G.
Nashr etilgan yili: 2017
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 1.17 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o‘quv qo‘llanmada adabiyotshunoslik fani va uning dolzarb mummolari shu bilan birga kitobxon va badiiy asar o‘rtasidagi uzviy aloqadorlik masalalari xorij tajribasi asosida tahlil va talqin qilingan.
Arxivshunoslik

Muallif: Is‘hoqov M. Alimova R.
Nashr etilgan yili: 2017
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 0.77 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

“Arxivshunoslik” nomli ushbu qo‘llanma oliy ta’lim tizimining tarix yo‘nalishi talabalariga mo‘ljallangan.
English for orientalists

Muallif: Rahmonberiyeva K.S.
Nashr etilgan yili: 2017
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 6.03 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o‘quv qo‘llanma g‘arb tili (ingliz tili)dan amaliy dars mashg‘ulotlari hamda mustaqil ishlari uchun mo‘ljallangan.
Jaxon tarixi

Muallif: Abdullayev U.A
Nashr etilgan yili: 2017
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 1.40 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Mazkur o‘quv qo‘llanmada Jahon tarixining qadimgi davriga oid ma’lumotlar, ya’ni davlatlarning iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy va madaniy rivojlanishiga doir masalalar keng yoritib berilgan.
G'arb falsafasi tarixi

Muallif: Po'latova D.A Ro'zmatova G.M
Nashr etilgan yili: 2017
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 1.90 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

O‘quv qo‘llanma oliy ta’lim davlat standarti asosida fanning namunaviy o‘quv dasturiga mos ravishda “5120800 – Sharq falsafasi va madaniyati” ta’lim yo‘nalishi hamda “Falsafa” ta’limi bakalavrlari uchun tayyorlangan.
Koreys tili - 1

Muallif: Saydazimova U.T Kim Ye.V Say L.D Choy So Yong
Nashr etilgan yili: 2017
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 1.43 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Mazkur o‘quv qo‘llanma oliy o‘quv yurtlarida “Filologiya va tillarni o‘qitish (koreys tili)” ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha tahsil oluvchi 1-kurs talabalari uchun mo‘ljallangan.
Sharq falsafasi va madaniyati tarixi

Muallif: D. Po‘latova M.Qodirov J.Sulaymonov
Nashr etilgan yili: 2017
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 4.54 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

O‘quv qo‘llanma Oliy Ta’lim Davlat Standarti asosida fanning namunaviy o‘quv dasturiga mos ravishda Sharq falsafasi va madaniyati ta’limi bakalavrlari uchun tayyorlangan.
Hindiy tili me'yoriy grammatikasi

Muallif: Shomatov O.N
Nashr etilgan yili: 2010
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: Lotin
Adabiyot hajmi: 1.87 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning birinchi qismi o'zbek tilida dastlabki marta tayyorlangan holda hindiy tilining to'liq fonetik kursi va morfologiya doirasidagi ot, sifat, son va olmosh so'z turkumlariga oid nazariy matreiallar ko'rsatilgan
English for historians

Muallif: Rahmonberdiyeva K.S, Alimjanova A.S
Nashr etilgan yili: 2017
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: Lotin
Adabiyot hajmi: 4.73 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

O'quv qo'llanmaning to'liq hajmini TDSHI kutubxonasidan olishingiz mumkin
Dariy tili 1

Muallif: Mannonov A.
Nashr etilgan yili: 2010
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 7.95 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

O'quv qo'llanmaning to'liq hajmini TDSHI kutubxonasidan olishingiz mumkin
Dariy tili 2

Muallif: Shokirov O.Z
Nashr etilgan yili: 2010
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 7.44 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

O'quv qo'llanmaning to'liq hajmini TDSHI kutubxonasidan olishingiz mumkin
Корейский язык 1

Muallif: Yun Te Yong, Kim O.A, Mirkamilova M.D, Shakirova N.B
Nashr etilgan yili: 2009
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: Lotin
Adabiyot hajmi: 7.07 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

O'quv qo'llanmaning to'liq hajmini TDSHI kutubxonasidan olishingiz mumkin
Корейский язык 2

Muallif: Yun Te Yong, Pan L.A, Say L.D, Sogdiev B.T
Nashr etilgan yili: 2009
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: Lotin
Adabiyot hajmi: 5.74 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

O'quv qo'llanmaning to'liq hajmini TDSHI kutubxonasidan olishingiz mumkin
Xorijiy sharq mamlakatlari geografiyasi 1 qism

Muallif: Azizova F.V
Nashr etilgan yili: 2010
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: Lotin
Adabiyot hajmi: 3.86 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

O'quv qo'llanmaning to'liq hajmini TDSHI kutubxonasidan olishingiz mumkin
Afg'oniston xalqlari folklori va mumtoz adabiyoti tarixi

Muallif: Mannonov A.
Nashr etilgan yili: 2001
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: Kirill
Adabiyot hajmi: 4.90 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

O'quv qo'llanmaning to'liq hajmini TDSHI kutubxonasidan olishingiz mumkin
Buxgalteriya hisoboti va audit

Muallif: Radjapov A.A
Nashr etilgan yili: 2006
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: Lotin
Adabiyot hajmi: 5.78 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Введение в спецфилологию

Muallif: Kim V.N, Kim E.V, Kim O.A
Nashr etilgan yili: 2009
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: Kirill
Adabiyot hajmi: 6.75 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

O'quv qo'llanmaning to'liq hajmini TDSHI kutubxonasidan olishingiz mumkin
Внешнеполитические ориентиры Республики Узбекистан

Muallif: Kasimov A.
Nashr etilgan yili: 2000
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: Kirill
Adabiyot hajmi: 6.53 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

O'quv qo'llanmaning to'liq hajmini TDSHI kutubxonasidan olishingiz mumkin
Dariy so'zlashuv tili

Muallif: Mannonov A.M, Shokirov O.Z
Nashr etilgan yili: 2002
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: Kirill
Adabiyot hajmi: 3.21 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

O'quv qo'llanmaning to'liq hajmini TDSHI kutubxonasidan olishingiz mumkin
Yengil atletika

Muallif: Normurodov A.N
Nashr etilgan yili: 2002
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: Kirill
Adabiyot hajmi: 6.84 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

O'quv qo'llanmaning to'liq hajmini TDSHI kutubxonasidan olishingiz mumkin
Koreya falsafasi

Muallif: Ahmedova M.A, Xan V.S
Nashr etilgan yili: 2009
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: Lotin
Adabiyot hajmi: 4.75 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

O'quv qo'llanmaning to'liq hajmini TDSHI kutubxonasidan olishingiz mumkin
Методика преподавания Корейского языка

Muallif: Kim V.N, Kim E.V, Em A.P
Nashr etilgan yili: 2009
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: Kirill
Adabiyot hajmi: 7.23 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

O'quv qo'llanmaning to'liq hajmini TDSHI kutubxonasidan olishingiz mumkin
Мировая экономика

Muallif: Maxmudov E.R
Nashr etilgan yili: 2006
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: Kirill
Adabiyot hajmi: 6.54 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

O'quv qo'llanmaning to'liq hajmini TDSHI kutubxonasidan olishingiz mumkin
Олимпийские игры

Muallif: Morgunova I.I
Nashr etilgan yili: 2007
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: Kirill
Adabiyot hajmi: 4.12 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

O'quv qo'llanmaning to'liq hajmini TDSHI kutubxonasidan olishingiz mumkin
O'rta Osiyo ilk shaharlari va davlatlari tarixidan

Muallif: Isxoqov M. Qudratov C. Qodirova D.
Nashr etilgan yili: 2010
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: Kirill
Adabiyot hajmi: 3.48 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Hindiston xalqlari adabiyoti

Muallif: Xodjayeva T.A
Nashr etilgan yili: 2010
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: Kirill
Adabiyot hajmi: 6.55 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

O'quv qo'llanmaning to'liq hajmini TDSHI kutubxonasidan olishingiz mumkin
Xitoy iqtisodiyoti

Muallif: Sattarov T.S, Sadibekova B.D
Nashr etilgan yili: 2006
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: Kirill
Adabiyot hajmi: 6.94 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

O'quv qo'llanmaning to'liq hajmini TDSHI kutubxonasidan olishingiz mumkin
Dariy tili sintaksisi

Muallif: Shokirov O.Z, Umarova S.M
Nashr etilgan yili: 2009
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: Lotin
Adabiyot hajmi: 1.42 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Dariy tili Afg‘onistondagi rasmiy tillardan (pashtu-dariy) biri bo‘lib, o‘zining bir necha asrlik tarixiy taraqqiyotiga ega.
Fors tili leksikologiyasi

Muallif: Ahmadjon Quronbekov
Nashr etilgan yili: 2009
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: Lotin
Adabiyot hajmi: 2.83 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

«Fors tili leksikologiyasi» fani fors tilini o‘rganuvchilar uchun o‘quv dasturida ko‘rsatilgan fanlarning uzviy bir qismi
Arab tili leksikologiyasi

Muallif: Qodirov T.Sh, Aliyev D.I
Nashr etilgan yili: 2010
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: Kirill
Adabiyot hajmi: 5.06 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Arab leksikologiyasiga bag'ishlangan mazkur qo'llanma arab grammatikasi asoslarini egallayotgan talabalarni arab leksikologiyasining nazariy-amaliy masalalari va vazifalari bilan tanishtiradi.
Лексикология современного турецкого языка

Muallif: Nazarova G.Sh
Nashr etilgan yili: 2003
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: Kirill
Adabiyot hajmi: 1.35 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Предлагаемое пособие является первым опытом краткого систематизированного описания лексикологии современного турецкого языка.
Методика преподавания корейского языка и современные технологии

Muallif: Kim E.V
Nashr etilgan yili: 2013
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: Kirill
Adabiyot hajmi: 7.22 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

O'quv qo'llanmaning to'liq hajmini TDSHI kutubxonasidan olishingiz mumkin
Новая история Афганистана

Muallif: Babaxodjayev M.
Nashr etilgan yili: 1997
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: Kirill
Adabiyot hajmi: 0.716 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Учебное пособие предназначено в первую очередь студентам Ташкентского Государственного института востоковедения.
Arab tili

Muallif: Orifxo'jayev N.M
Nashr etilgan yili: 2004
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: Kirill
Adabiyot hajmi: 7.95 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

O'quv qo'llanmaning to'liq hajmini TDSHI kutubxonasidan olishingiz mumkin
Классик асарларнинг лингвистик таҳлили

Muallif: Қосимова С
Nashr etilgan yili: 2019
Nashriyot: ТДШИ
Turi: ўқув қўлланма
Adabiyot tili: кирил
Adabiyot hajmi: 10,84 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Мазкур ўқув қўлланма араб грамматикаси асосларини эгаллаётган талабаларни ўрта асрларда яратилган араб тили грамматикасига оид асарлардан бири билан таништиради ҳамда араб наҳвидан бошланғич маълумотлар беради.

div style="text-align: center;">Afgan studies in Uzbekistan


Muallif: Mannonov A
Nashr etilgan yili: 2019
Nashriyot: TSIOS
Turi: textbook
Adabiyot tili: ingliz
Adabiyot hajmi: 28,06 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

This book introduces first-ever scientific and scientific-popular researchs on Afghan studies in Uzbekistan, including the history, linguistics, literature, culture, economy, socio-political processes, traditions and folklore materials of Afghanistan.
Turk tili leksikologiyasi

Muallif: Imamova X
Nashr etilgan yili: 2019
Nashriyot: TDSHI
Turi: o`quv qo`llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 70,05 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

O'quv qo'llanma turk tilining leksikologiyasi, frazeologiyasi va leksikografiyasiga oid ma'lumotlarni qamrab olgan.
Mathcad dasturida ishlash

Muallif: Mamajonov R.Y
Nashr etilgan yili: 2019
Nashriyot: TDSHI
Turi: o`quv qo`llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 50,79 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu "MathCad 15 dasturi" yordamida iqtisodiy va matematik masalalarni yechish hamda ularning grafiklarini qurishda foydalanishlari mumkin.
Davron (qissa)

Muallif: Tohir Malik
Nashr etilgan yili: 1978
Nashriyot: Toshkent
Turi: o`quv qo`llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 236 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu qo`llanmada yangi tariximizning hal qiluvchi pallasida mustaqillik arafasida qanday vaziyatlar bo`lganligi yoritilgan.
ДУНЁНИНГ ИШЛАРИ

Muallif: Уткир Хошимов
Nashr etilgan yili: 2015
Nashriyot: Toshkent
Turi: o`quv qo`llanma
Adabiyot tili: krill
Adabiyot hajmi: 6516 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu qo`llanmada yangi tariximizning hal qiluvchi pallasida mustaqillik arafasida qanday vaziyatlar bo`lganligi yoritilgan.
Истиклол кахрамонлари

Muallif: Абдулла Авлоний
Nashr etilgan yili: 1915
Nashriyot: Toshkent
Turi: o`quv qo`llanma
Adabiyot tili: krill
Adabiyot hajmi: 511 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu qo`llanmada yangi tariximizning hal qiluvchi pallasida mustaqillik arafasida qanday vaziyatlar bo`lganligi yoritilgan.
Диёнат

Muallif: Одил Ёкубов
Nashr etilgan yili: 1998
Nashriyot: Toshkent
Turi: o`quv qo`llanma
Adabiyot tili: krill
Adabiyot hajmi: 10948 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu qo`llanmada yangi tariximizning hal qiluvchi pallasida mustaqillik arafasida qanday vaziyatlar bo`lganligi yoritilgan.
Бузилган Улкага

Muallif: Чулпон
Nashr etilgan yili: 1921
Nashriyot: Toshkent
Turi: o`quv qo`llanma
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 426 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu qo`llanmada yangi tariximizning hal qiluvchi pallasida mustaqillik arafasida qanday vaziyatlar bo`lganligi yoritilgan.
Дафтар ҳошиясидаги битиклар

Muallif: Ўткир Ҳошимов
Nashr etilgan yili: 2008
Nashriyot: Toshkent
Turi: o`quv qo`llanma
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 269 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu qo`llanmada yangi tariximizning hal qiluvchi pallasida mustaqillik arafasida qanday vaziyatlar bo`lganligi yoritilgan.
Жиноятнинг узун йўли

Muallif: Тохир малик
Nashr etilgan yili: 2008
Nashriyot: Toshkent
Turi: o`quv qo`llanma
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 841 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu qo`llanmada yangi tariximizning hal qiluvchi pallasida mustaqillik arafasida qanday vaziyatlar bo`lganligi yoritilgan.
Оқ каптар

Muallif: Лев Брандт
Nashr etilgan yili: 2008
Nashriyot: Toshkent
Turi: o`quv qo`llanma
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 490 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu qo`llanmada yangi tariximizning hal qiluvchi pallasida mustaqillik arafasida qanday vaziyatlar bo`lganligi yoritilgan.
Банкир (роман)

Muallif: Лесли Уоллер
Nashr etilgan yili: 2008
Nashriyot: Toshkent
Turi: o`quv qo`llanma
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 2217 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu qo`llanmada yangi tariximizning hal qiluvchi pallasida mustaqillik arafasida qanday vaziyatlar bo`lganligi yoritilgan.
Мусаффо осмон

Muallif: Кришан Чандар
Nashr etilgan yili: 2008
Nashriyot: Toshkent
Turi: o`quv qo`llanma
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 446 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu qo`llanmada yangi tariximizning hal qiluvchi pallasida mustaqillik arafasida qanday vaziyatlar bo`lganligi yoritilgan.
Turk tili

Muallif: Salimova Z
Nashr etilgan yili: 2019
Nashriyot: TDSHI
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 12.02 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu qo'llanmada oliy o'quv yurtlari filologiya (turk tili) ta'lim yo'nalishi bo;yicha tahsil olayotgan 1-2 kurs talabalariga mo'ljallangan bo'lib, turk tili alifbosi, unli-undosh tasniflari, olmosh turlari, so'zning ma'nosiga ko'ra turlari,ot so'z turkumi, fe'l zamonlarini o'z ichiga qamrab olgan.
Алангали йилларим

Muallif: Мухтор расулов
Nashr etilgan yili: 2003
Nashriyot: Toshkent
Turi: o`quv qo`llanma
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 5.8 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu qo`llanmada yangi tariximizning hal qiluvchi pallasida mustaqillik arafasida qanday vaziyatlar bo`lganligi yoritilgan.
Амир темур хакида хикоялар

Muallif: Бурибой Ахмедов
Nashr etilgan yili: 1998
Nashriyot: Toshkent
Turi: o`quv qo`llanma
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 2.2 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu qo`llanmada yangi tariximizning hal qiluvchi pallasida mustaqillik arafasida qanday vaziyatlar bo`lganligi yoritilgan.
Arab mamlakatlari tarixi

Muallif: Abdullayev N
Nashr etilgan yili: 2018
Nashriyot: TDSHI
Turi: o`quv qo`llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 2.42 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

O'quv qo'llanma TDSHI da bajarilayotgan "Xorijiy tillardagi tarixiy asarlarning ilmiy tadqiqi va tanqidiy tahlili asosida sharq mamlakatlari tarixiga oid zamonaviy o'quv adabiyotlarni yaratish" ilmiy loyihasi doirasida amalga oshirilgan bo'lib, bakalavriat ta'lim yo'nalishlari talabalariga arab mamlakatlari tarixini o'rgatishga mo'ljallangan.
G'arb falsafasi tarixi

Muallif: Po'latova D.
Nashr etilgan yili: 2017
Nashriyot: TDSHI
Turi: o`quv qo`llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 1.79 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Mazkur qo'llanmada "G'arb falsafasi tarixi" fanidan mavzularga oid asosiy savollar, tayanch tushunchalar, tushuntiruvchi nazariy matn, konsultativ materiallar (sxema va tablitsalar); mavzularni mustaqil o'zlashtirish uchun savollar, mashqlar, testlar, mashhur mutaffakirlarning axloqiy qadriyat kasb etuvchi muhim fikrlari, glosariy, shuningdek asosiy va qo'shimcha adabiyotlar ro'yxati berilgan.
O'zbek tili

Muallif: Lafasov U
Nashr etilgan yili: 2018
Nashriyot: TDSHI
Turi: o`quv qo`llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 1.91 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Mazkur o'quv qo'llanma Oliy o'quv yurtlarining I kurs bakalavr bo'limi rusiyzabon talabalariga mo'ljallab yozilgan.
Жизнь и общественно политическая деятельность

Muallif: Амир темур
Nashr etilgan yili: 1999
Nashriyot: Toshkent
Turi: o`quv qo`llanma
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 19.1 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu qo`llanmada yangi tariximizning hal qiluvchi pallasida mustaqillik arafasida qanday vaziyatlar bo`lganligi yoritilgan.
СПИТАМЕН

Muallif: ҚАМАР АМОН
Nashr etilgan yili: 2008
Nashriyot: Toshkent
Turi: o`quv qo`llanma
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 13,8 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu qo`llanmada yangi tariximizning hal qiluvchi pallasida mustaqillik arafasida qanday vaziyatlar bo`lganligi yoritilgan.
ЮЛДУЗЛИ ТУНЛАР

Muallif: ПИРИМҚУЛ ҚОДИРОВ
Nashr etilgan yili: 2010
Nashriyot: Toshkent
Turi: o`quv qo`llanma
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 15,1 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu qo`llanmada yangi tariximizning hal qiluvchi pallasida mustaqillik arafasida qanday vaziyatlar bo`lganligi yoritilgan.
Маслак ул-муттақин

Muallif: Сўфи Оллоҳёр
Nashr etilgan yili: 2012
Nashriyot: Toshkent
Turi: o`quv qo`llanma
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 14,2 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu qo`llanmada yangi tariximizning hal qiluvchi pallasida mustaqillik arafasida qanday vaziyatlar bo`lganligi yoritilgan.
САРБАДОРЛАР

Muallif: МУХАММАД АЛИ
Nashr etilgan yili: 2011
Nashriyot: Toshkent
Turi: o`quv qo`llanma
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 16,4 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu qo`llanmada yangi tariximizning hal qiluvchi pallasida mustaqillik arafasida qanday vaziyatlar bo`lganligi yoritilgan.
Т А Л В А С А

Muallif: ТОҲИР МАЛИК
Nashr etilgan yili: 2007
Nashriyot: Toshkent
Turi: o`quv qo`llanma
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 15,4 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu qo`llanmada yangi tariximizning hal qiluvchi pallasida mustaqillik arafasida qanday vaziyatlar bo`lganligi yoritilgan.
Современные экономические теории регионального развития

Muallif: Камилов М
Nashr etilgan yili: 2018
Nashriyot: ТГИВ
Turi: учебное пособие
Adabiyot tili: рус
Adabiyot hajmi: 9.48 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Учебное пособие рассчитано для студентов и магистрантов экономических вузов и всех, кто интересуется экономической теорией.
Turkiya tarixi

Muallif: Abdullayev N
Nashr etilgan yili: 2018
Nashriyot: TDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 1.18 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanma 4 qismdan iborat bo'lib, birinchi qismi Kichik Osiyoning qadimgi davr tarixiga bag'ishlangan, ikkinchi qismi esa Kichik Osiyoning o'rta asrlar tarixiga bag'ishlangan, uchinchi qismi esa Usmoniy imperiyasining yangi davr tarixi va to'rtinchi qismida esa, Turkiyaning eng yangi davr tarixi kabi masalalar yoritilgan.
Ҳиндий тилидан амалий машғулот учун қўлланма

Muallif: Ходжаева Т
Nashr etilgan yili: 2017
Nashriyot: ТДШИ
Turi: ўқув қўлланма
Adabiyot tili: кирил
Adabiyot hajmi: 25.94 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Мазкур ўқув қўлланма ҳиндий тилини ўрганувчи филология йўналаиши, жахон сиёсати ва тарихи йўналиши 2-3 курс талабалари ва академик лицей талабалариги мўлжалланган..
Adabiyotshunoslik

Muallif: Xalliyeva G
Nashr etilgan yili: 2017
Nashriyot: TDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 1.09 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmada adabiyotshunoslik fani va uning dolzarb muommolari shu bilan birga kitobxon va badiiy asar o'rtasidagi uzviy aloqadorlik masalalari xorij tajribasi asosida tahlil va talqin qilingan.
Arab tili stilistikasi

Muallif: Nosirova M
Nashr etilgan yili: 2017
Nashriyot: TDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 756.44 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmada arab tili stilistikasining tarkibiy qismlari va ularning mazmun mohiyati haqida bilim, malaka va ko'nikmalarni shakllantirishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan.
Arxivshunoslik

Muallif: Is'hoqov M
Nashr etilgan yili: 2017
Nashriyot: TDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 776.13 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmada jahon sivilizatsiyasining qadimgi o'choqlari hamda Markaziy Osiyo mintaqasida qadimiy davrlardan boshlab hozirga qadar arxiv va arxiv ishi tizimli ravishda bayon etilgan.
English for orientalists

Muallif: Rahmonbekov K
Nashr etilgan yili: 2017
Nashriyot: TDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: ingliz
Adabiyot hajmi: 6.04 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanma ingiz tilidan amaliy dars mashg'ulotglari hamda mustaqil ishlari uchun mo'ljallangan.
English for economy faculty students

Muallif: Rasulov T
Nashr etilgan yili: 2017
Nashriyot: TDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: ingliz
Adabiyot hajmi: 1.78 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
English for historians

Muallif: Raxmonberdiyeva K
Nashr etilgan yili: 2017
Nashriyot: TDSHI
Turi: o`quv qo`llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 12.41 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanma 1 kurs bakalavriat tarix yo'nalishi o'rta bilim darajasiga ega talabalarining g'arb tili (ingliz tili)dan amaliy dars mashg'ulot hamda mustaqil ishlari uchun mo'ljallangan.
Tarjima tarixi

Muallif: Hamidov H
Nashr etilgan yili: 2017
Nashriyot: TDSHI
Turi: o`quv qo`llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 628.37 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

G'arb mamlakatlari va yurtimizda nashr etilgan o'quv va ilmiy adabiyotlar asosida yaratilgan ushbu qo'llanmada g'arb va sharq tarjima tarixining asosiy bosqichlari va taraqqiyoti bilan bog'liq mavzular yoritilgan.
Xitoy tarixi

Muallif: Nosirova S
Nashr etilgan yili: 2018
Nashriyot: TDSHI
Turi: o`quv qo`llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 31.65 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Mazkur o'quv qo'llanma Xitoyda 2006 yil nashr etilhan "Общие знания по истории Китая" kitob asosida tayyorlangan.
Amaliy matnshunoslik

Muallif: Habibullayev A
Nashr etilgan yili: 2017
Nashriyot: TDSHI
Turi: o`quv qo`llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 21.95 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

O'quv qo'llanma filologiyaning qo'lyozma kitoblarini hayotga qaytarishni optimallashtirish bilan bog'liq bo'lgan amaliy masalalarni hal etish metodlariga bag'ishlangan.
Арабский язык

Muallif: Мухтаров Т
Nashr etilgan yili: 2017
Nashriyot: TDSHI
Turi: учебное пособие
Adabiyot tili: рус
Adabiyot hajmi: 18.48 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Учебное пособие "Арабский язык" состоит из 42 уроков, включающих в себя более 200 различного вида упражнений, 10 текстов и диалогов по разнообразным темам, охватывающим активную лексику современного разговорного языка.
История культуры Японии на Японском и русском языках

Muallif: Масахару И
Nashr etilgan yili: 2007
Nashriyot: ТДШИ
Turi: учебное пособие
Adabiyot tili: рус
Adabiyot hajmi: 18.10 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Кафедра японского языка Ташкентского Государственного института востоковедение.
МДҲ мамлакатлари иқтисодиёти

Muallif: Расулов Т.
Nashr etilgan yili: 2017
Nashriyot: ТДШИ
Turi: ўқув қўлланма
Adabiyot tili: кирил
Adabiyot hajmi: 2.86 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Мазкур ўқув қўлланмада миллий иқтисодиётда макроиқтисодий ривожланишнинг назарий жихатлари, миллий хўжалик тизимида макроиқтисодий ривожланишнинг асосий кўрсаткичлари каби масалалар кўриб чиқилган.
Мировая экономическая география

Muallif: Расулов Т.
Nashr etilgan yili: 2017
Nashriyot: ТГИВ
Turi: учебное пособие
Adabiyot tili: рус
Adabiyot hajmi: 15.57 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Данное учебное пособие посвяўено вопросам мировой экономической географии, а именно раскрқвает понятие экономическая география, а также региональнқе особенности мировой экономической географии.
Fors tilidan maxsus adabiyot taxlili

Muallif: Habibova
Nashr etilgan yili: 2016
Nashriyot: TDSHI
Turi: o`quv qo`llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 6.03 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Mazkur o'quv qo'llanma - Xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik va Xalqaro munosabatlar va tashqi siyosat mutahasisligi bo'yicha magistraturada ta'lim olayotgan talabalarga "Asosiy chet tilidagi maxsus adabiyot tahlili" fanidan va fors tilini o'rganishga qiziquvchilar uchun tayyorlangan.
Globallashuv va mintaqaviy iqtisodiy integratsiya jarayonlari

Muallif: Alimov A
Nashr etilgan yili: 2016
Nashriyot: TDSHI
Turi: o`quv qo`llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 39.50 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

O'quv qo'llanma "Globallashuv va mintaqaviy iqtisodiy integratsiya jarayonlari" fanining muhim masalalari, o'qitishning interfaol va zamonaviy pedagogik uslublarga asoslangan holda qisqa va tushunarli tilda bayon etilgan.
Informatika va axborot texnologiyalari

Muallif: Mamajonov R.
Nashr etilgan yili: 2015
Nashriyot: TDSHI
Turi: o`quv qo`llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 26.14 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv-uslubiy qo'llanma yordamida talaba yangi ma'lumotlar bazasini yaratish tushunchasiga ega bo'ladilar.
Fors tili (o'rta asr davri)

Muallif: Quronbekov A.
Nashr etilgan yili: 2015
Nashriyot: TDSHI
Turi: o`quv qo`llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 16.36 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanma TDSHI magistratura bo'limining lingvistika yo'nalishi talabalari uchun mo'ljallangan.
Экономическая статистика 2 часть

Muallif: Хабибуллаев И.
Nashr etilgan yili: 2015
Nashriyot: ТДШИ
Turi: ўқув қўлланма
Adabiyot tili: русский
Adabiyot hajmi: 61.72 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Учебно-методическое пособие охватывает все основные темы по 2 части курса "Экономическая статистика".
Актуальные проблемы мировой политики

Muallif: Ёвкочев Ш.
Nashr etilgan yili: 2014
Nashriyot: ТГИВ
Turi: Учебное пособие
Adabiyot tili: рус
Adabiyot hajmi: 64.86 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Сборник является результатом совместных научных изысканий кафедры Мировая политики и международных отношений.
Альманахи

Muallif: Хамидов Х.
Nashr etilgan yili: 2014
Nashriyot: ТДШИ
Turi: ўқув қўлланма
Adabiyot tili: кирил
Adabiyot hajmi: 50.15 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Тўпламдан "таржима назарияси", "Таржима назарияси ва амалиёти", "Амалий таржима" каби фанларни талабаларга ўқитишда манбаа сифатида фойдаланиш мумкин.
Badiiy tarjima masalalari

Muallif: Ochilov E.
Nashr etilgan yili: 2014
Nashriyot: TDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 80.72 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Qo'llanma badiiy tarjimaning eng muhim muommolari, asosiy prinsplari, talab qoidalari, usullari haqida muxtasar ma'lumot berishga yo'naltirilgani uchun undan magistratura mutaxasisligida o'qitiladigan tajimashunoslik va tarjima mahorati bilan bog'liq fanlarni o'qitishda foydalaniladi.
Ikki quti xazina

Muallif: Abu Rayhon Beruniy.
Nashr etilgan yili: 2014
Nashriyot: TDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 26.79 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

To'plamda o'zbek tilida ham, uyg'ur tilida ham matnlar borligi, bu kitobdan uyg'ur tili darslarida xrestomatiya sifatida foydalanish mumkin.
Markaziy Osiyo xalqlari davlatchiligi tarixidan (2 qism)

Muallif: Mamarahimova B.
Nashr etilgan yili: 2014
Nashriyot: TDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 67.60 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

O'quv qo'llanma Chor Rossiyasi mustamlaka tizimining o'rnatilishidan boshlab O'zbekiston Respublikasining mustaqilligi e'lon qilinishigacha bo'lgan davr oralig'idagi davlatchiligimizning ayrim masalalariga bag'ishlangan.
Markaziy Osiyo xalqlari davlatchiligi tarixidan (1 qism)

Muallif: Mamarahimova B.
Nashr etilgan yili: 2011
Nashriyot: TDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 49.40 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

O'quv qo'llanmada Markaziy Osiyo xalqlarining eng qadimgi davrlardan mustaqillik davrigacha bo'lgan davlatchiligi tarixi bilan bog'liq masalalar yoritilgan.
Японча-ўзбекча ижтимоий-сиёсий терминлар луғати

Muallif: Қосимова З.
Nashr etilgan yili: 2015
Nashriyot: ТДШИ
Turi: Луғат
Adabiyot tili: кирил
Adabiyot hajmi: 53.00 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Мазкур луғат Тошкент Давлат Шарқшунослик институтида "Шарқ тиллари икки тилли луғатларнинг лексикографик тадқиқотлари" лойихаси доирасида яратилган бўлиб, унда тўрт мингга яқин термин таржимаси берилган.
Amaliy tarjima

Muallif: Orifxo'jayev N.
Nashr etilgan yili: 2011
Nashriyot: TDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 6.65 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu qo'llanmada o'qituvchilar talabalar bilan ishlashda o'qitishning aktiv metodlariga suyangan holda va yo'nalishlarda amalga oshirish kabi masalalar ni hal etish nazarda tutilgan.
"Axborot tizimlari" fanidan labaratoriya ishlari topshiriqlari

Muallif: Mamajanov R.
Nashr etilgan yili: 2011
Nashriyot: TDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 25.33 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu "Axborot tizimlari" fanining maqsadi axborot tizimlarining o'ziga xos xususiyatlari va imkoniyatlari, axborot tizimlarini inson faoliyatining turli sohalarida qo'llanish asoslarini o'rgatishdan iborat.
Дин фалсафаси

Muallif: Абдусамедов А.
Nashr etilgan yili: 2011
Nashriyot: ТДШИ
Turi: ўқув қўлланма
Adabiyot tili: кирил
Adabiyot hajmi: 18.23 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ўқув қўлланмада диннинг ижтимоий-тарихий моҳияти, функциялари, маънавий маданиятининг структуравий элементи сифатидаги хусусиятлари таҳлил қилинган.
Moliya va kredit

Muallif: Haqberdiyev Q.
Nashr etilgan yili: 2011
Nashriyot: TDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 55.92 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaga pul-kredit, moliya-byudjet tizimining amal qilish sharoitlari, yo'lanishlari, davlat pul-kredit, moliya-byudjet siyosatining vositalari xususiyatlarini ochib beruvchi mavzular kiritilgan .
Замонавий Эрон насри

Muallif: Сотиболдиева С.
Nashr etilgan yili: 2011
Nashriyot: ТДШИ
Turi: ўқув қўлланма
Adabiyot tili: кирил
Adabiyot hajmi: 24.55 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Мазкур ўқув қўлланма ХХ асрнинг иккинчи ярми (50-90 йиллар) Эрондаги адабий жараёнларни қамраб олган.
Индивидуал илмий тадқиқотнинг замонавий усуллари

Muallif: Жамолҳожи И.
Nashr etilgan yili: 2011
Nashriyot: ТДШИ
Turi: ўқув қўлланма
Adabiyot tili: кирил
Adabiyot hajmi: 12.00 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Мазкур ўқув қўлланмада индивидуал илмий тадқиқот олиб борилиши мумкин бўлган изланишлар кўламига ва тадқиқотлар методларига ва замонавий услублар қўлланишига бағишланган.
Ислом агиография адабиёти

Muallif: Назаров Б.
Nashr etilgan yili: 2011
Nashriyot: ТДШИ
Turi: ўқув қўлланма
Adabiyot tili: кирил
Adabiyot hajmi: 27.61 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ўқув қўлланма магистратура таълим йуналишида таҳсил олаётган талабаларга мўлжалланган.
Историческая фонология (арабский язык)

Muallif: Насырова М.
Nashr etilgan yili: 2011
Nashriyot: ТГИВ
Turi: учебное пособие
Adabiyot tili: рус
Adabiyot hajmi: 22.82 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Данное учебное пособие предназначено для магистрантов, специализирующихся в области арабской лингвистики.
История этнических меньшинств в соврененной Европе

Muallif: Шадманова С.
Nashr etilgan yili: 2011
Nashriyot: ТГИВ
Turi: учебное пособие
Adabiyot tili: рус
Adabiyot hajmi: 43.13 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Данное учебное пособие предназначено для магистрантов.
Курсовая работа: правила подготовки и оформления

Muallif: Очилов Б.
Nashr etilgan yili: 2011
Nashriyot: ТГИВ
Turi: учебное пособие
Adabiyot tili: рус
Adabiyot hajmi: 15.94 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Данное методическое пособие по подготовке и оформлению курсовых работ предназначено для магистрантов по дистиплине Актуальные проблемы современного международного права.
Markaziy Osiyo davlatlari mustaqillik davrida

Muallif: Alimova R.
Nashr etilgan yili: 2011
Nashriyot: TDSHI
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 27.16 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu qo'llanma oliy ta'lim tizimining tarix yo'nalishi talabalariga mo'ljallangan.
Markaziy Osiyoda dashti qipchoq

Muallif: Alimova R.
Nashr etilgan yili: 2011
Nashriyot: TDSHI
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 24.87 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu qo'llanmada Markaziy Osiyoning ajralmas qismi hisoblangan Dashti Qipchoq mintaqasi tarixi keng yoritilgan.
Ўрта Осиё илк шаҳарлари ва давлатлари тарихидан

Muallif: Исҳоқов М.
Nashr etilgan yili: 2010
Nashriyot: ТДШИ
Turi: ўқув қўлланма
Adabiyot tili: кирил
Adabiyot hajmi: 2.91 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ўқув қўлланмада Ўрта Осиёдаги илк шаҳарла ва давлатлар пайдо бўлишининг шарт-шароитлари, типологияси, давлатчилик шаклланишининг ўзига хос хусусиятлари кенг ёритилган.
Arab filologiyasiga kirish

Muallif: Mamatoxunova D.
Nashr etilgan yili: 2010
Nashriyot: TDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 3.35 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu qo'llanmada arab filologiyasi haqidagi o'zbek tilida batafsil ma'lumot berilgan.
Arab badiiy matnlar tarjimasi

Muallif: Orifxo'jayev N.
Nashr etilgan yili: 2012
Nashriyot: TDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 23.73 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu qo'llanmada arab tilidagi klassik va zamonaviy badiiy matnlarni tarjima qilish jarayonida hozirgi zamonaviy normativ arab grammatikasidagi tayanch qoidalar o'rganiladi.
Arab tili nazariy grammatikasi

Muallif: Orifxo'jayev N.
Nashr etilgan yili: 2010
Nashriyot: TDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 42.09 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu qo'llanmada taqdim etilgan ma'ruza matnlari yordamida talabalar arab tili grammatik qurilmasining umumiy va tipologik tasnifini o'rgatadi.
Arab tili o'qitishning jadallashtirish

Muallif: Soipova H.
Nashr etilgan yili: 2010
Nashriyot: TDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 15.40 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Mazkur o'quv qo'llanma arab adabiy tili grammatikasini o'qitishni jadallashtirish uchun mo'ljallangan.
Arab tilidagi sintaktik tarkibotlar

Muallif: Orifxo'jayev N.
Nashr etilgan yili: 2010
Nashriyot: TDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 24.34 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Mazkur o'quv qo'llanmada arab grammatikasida eng ko'p qo'llaniladigan yuklama va so'zlar yordamida o'rgatish nazarda tutilgan.
Eron tilshunosligi tarixi

Muallif: Alimov X.
Nashr etilgan yili: 2012
Nashriyot: ТDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 26.09 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Mazkur o'quv-uslubiy qo'llanmada Eron tilshunosligining Erondagi asosiy yo'nalishlari, jumladan, lug'atshunoslik, grammatik tavsif va fors-dariy tillarining umumlingvistik nazariy muommolari yoritilgan.
Fors tili

Muallif: Habibova M.
Nashr etilgan yili: 2010
Nashriyot: ТDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 26.60 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Mazkur o'quv qo'llanma tarix, falsafa, xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik yo'nalishlarida o'qiyotgan talabalarga va fors tilini o'rganishga qiziquvchilar uchun mo'ljallangan.
Iqtisodiy matnlar to'plami

Muallif: Fateyeva I.
Nashr etilgan yili: 2010
Nashriyot: ТDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 690.42 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Mazkur o'quv qo'llanma 3 va 4 kurslarda arab tilidagi iqtisodiy matnlarni tarjima qilish bo'yicha amaliy mashg'ulotlarni ta'minlashga mo'ljallangan.
Janubiy Osiyo mamlakatlari manbashunosligi va tarixnavisligi

Muallif: Abdullayev N.
Nashr etilgan yili: 2012
Nashriyot: ТDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 44.10 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanma Janubiy Osiyo mintaqasi mamlakatlarining qadimgi, o'rta asr va yangi tarixini o'rganishga mo'ljallangan.
Makroiqtisodiyot

Muallif: Xolmatov N.
Nashr etilgan yili: 2012
Nashriyot: ТDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 59.37 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

"Makroiqtisodiyot" o'quv qo'llanma bozor islohotlari va iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitlarini o'rganishga yo'naltirilgan.
Makroiqtisodiyot

Muallif: Xolmatov N.
Nashr etilgan yili: 2012
Nashriyot: ТDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 57.49 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu kitob TDSHI Xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik fakulteti talabalari, shuningdek, makroiqtisodiyot muammolari bilan qiziquvchilar uchun foydali qo'llanma hisoblanadi.
Mutaxassislikka kirish

Muallif: Mirziyatov Sh.
Nashr etilgan yili: 2010
Nashriyot: ТDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 32.73 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv-qo'llanma sharq xalqlarining ma'naviy madaniyati, shaqrshunoslik va sharq filologiyasining ilmiy va gumanitar mohiyati haqida ma'lumot beradi.
O'zbek tili

Muallif: Abdurahmonova M.
Nashr etilgan yili: 2012
Nashriyot: ТDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 51.84 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv-qo'llanma o'zbek tilini birinchi bosqichda o'rganayotgan koreys millati vakillari, koreyalik talabalarga mo'ljallangan.
Fors tili nazariy grammatikasi

Muallif: Ziyayeva T.
Nashr etilgan yili: 2009
Nashriyot: TDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 51.12 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Mazkur o'quv qo'llanma hozirgi fors tili nazariy grammatikasiga doir ma'lumotlarni qamrab olgan bo'lib va boshqa qator muammoli masalalar haqidagi turli ilmiy qarashlar tahlil etiladi.
Hindiy tili (4-bosqich talabalari uchun)

Muallif: Sodiqova M.
Nashr etilgan yili: 2009
Nashriyot: TDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 27.90 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu qo'llanmani yaatishdan ko'zda tutilgan maqsad 4-bosqich o'quv dasturida ko'zda tutilgan grammatik materiallarni yoritib berish.
Hindiy tili leksikologiyasi

Muallif: Shomatov O.
Nashr etilgan yili: 2009
Nashriyot: TDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 7.74 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Leksikologiya fani hindiy tiliga oid tadbiq etilgan holda ushbu tilning lug'aviy tizimini sinhron jihatdan talabalar umumiy tasavvur kasb etish maqsadiga mo'ljallangan.
Hindiy tilida sanskrit elementlari

Muallif: Begizova X.
Nashr etilgan yili: 2009
Nashriyot: TDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 25.39 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu qo'llanma fanning asosiy tamoyillari, nazariyalari va yo'nalishlariga mufassal tavsif berish, magistratura darajasida tahsil olayotgan hindshunos talabalar uchun mo'ljallangan.
Koreys tili-3

Muallif: Kim V.
Nashr etilgan yili: 2010
Nashriyot: TDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 60.09 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanma o'zbek guruhi uchun tayyorlangan uchinchi kitobi bo'lib, u 36 soatga mo'ljallangan.
Mutaxassislik fanlarini o'qitish metodikasi

Muallif: Orifxo'jayev N.
Nashr etilgan yili: 2009
Nashriyot: TDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 26.74 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu qo'llanmada taqdim etilgan ma'ruzalar magistratura talabalarining arab tili sohasidagi bilimlarini har tomonlama takomillashtirishga qaratilgan.
Mutaxassislikning nazariy masalalari

Muallif: Xudoyberganova Z.
Nashr etilgan yili: 2009
Nashriyot: TDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 56.89 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmada mutaxassislaik sohasidagi ilmiy qarashlar, turli munosabatlarning o'ziga xos jihatlari haqida ma'lumot berilgan.
Forscha - O'zbekcha va O'zbekcha - Forscha tilshunoslik terminlari lug'ati

Muallif: Qurbonbekov A.
Nashr etilgan yili: 2015
Nashriyot: Toshkent
Turi: Lug'at
Adabiyot tili: Kirill
Adabiyot hajmi: 7.66 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Lug'atning to'liq hajmini TDSHI kutubxonasidan olishingiz mumkin
немисча-русча-узбекча

Muallif: Дилором исроилова
Nashr etilgan yili: 2008
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 8,34 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Луғатнинг тўлиқ хажмини ТДШИ кутубхонасидан олишингиз мумкин.
русско-узбекский словарь

Muallif: Х В Салимов
Nashr etilgan yili: 2009
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 8,62 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Луғатнинг тўлиқ хажмини ТДШИ кутубхонасидан олишингиз мумкин.
Фалсафа

Muallif: И М муминов
Nashr etilgan yili: 2004
Nashriyot: TDSHI
Turi: Луғат
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 27,9 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Луғатнинг тўлиқ хажмини ТДШИ кутубхонасидан олишингиз мумкин.
Yarim o‘tkazgichlar fizikasi

Muallif: E.N.Nazirov
Nashr etilgan yili: 2008
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 7,73 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Lug'atning to'liq hajmini TDSHI kutubxonasidan olishingiz mumkin.
O'zbek tili

Muallif: Lafasov U.
Nashr etilgan yili: 2009
Nashriyot: TDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 60.01 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Mazkur o'quv qo'llanma Oliy o'quv yurtlarining I kurs bakalavr bo'limi rusiyzabon talabalariga mo'ljallab yozilgan.
Pushti tili jadvallarda

Muallif: Lafasov U.
Nashr etilgan yili: 2010
Nashriyot: TDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 20.34 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Mazkur o'quv-uslubiy qo'llanmada pushtu tili grammatikasi bilan tanishtirish maqsad qilingan.
Rossiya mustamlakachiligi Turkiston mahalliy manbalarida

Muallif: Alimova R.
Nashr etilgan yili: 2009
Nashriyot: TDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 24.39 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Mazkur o'quv qo'llanma Rossiyaning O'rta Osiyo mintaqasida yuritgan mustamlakachilik tizimini mahalliy manbalar asosida yoritishga bag'ishlangan.
Turk tilining imlo qoidalari

Muallif: Shabanov J.
Nashr etilgan yili: 2010
Nashriyot: TDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 2.09 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Oliy o'quv yurtlarining turk filologiyasi bo'limlarida tahsil olayotgan 1-2-kurs talabalri uchun mo'ljallangan.
Turk adabiyotida dramaturgiya

Muallif: Ibrohimova Sh.
Nashr etilgan yili: 2012
Nashriyot: TDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 30.84 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv-uslubiy qo'llanma turk adabiyotining, xususan dramaturgiyaning jahon madaniyat hayotidagi o'rni haqida ma'lumot berilgan.
Turk tili stilistikasi

Muallif: Xudoyberganova Z.
Nashr etilgan yili: 2012
Nashriyot: TDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 27.95 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmada stilistikaning fan sifatida yuzaga kelishi, stilistikaning bo'limlari, turk tilidagi funksional uslublarning o'ziga xos xususiyatlari xususida ma'lumot berilgan.
Turk tilining qiyosiy grammatikasi

Muallif: Xudoyberganova Z.
Nashr etilgan yili: 2009
Nashriyot: TDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 83.21 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Mazkur o'quv qo'llanma "Lingvistika(turk tili)" ta'lim mutaxassisligi bo'yicha ta'lim olayotgan talabalarga mo'ljallangan.
Turkiya tarixi

Tuzuvchi: Umarxodjayeva U.
Nashr etilgan yili: 2009
Nashriyot: TDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 2.46 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Mazkur qo'llanma tarix yo'nalishlari talabalariga mo'ljallangan.
Urdu tili leksikologiyasi

Muallif: Abdurahmonova M.
Nashr etilgan yili: 2009
Nashriyot: TDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 48.19 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu qo'llanma tarix fan so'z yasalishiga oid tushunchalarni to'la va to'g'ri belgilash, ulardan har birining mohiyatini to'g'ri aniqlash so'z yasalishi tizimi bilan bog'liq barcha hodisalarning mohiyatini to'laligicha tushunishi uchun yaratilgan.
Авеста тили

Muallif: Исҳоқов М.
Nashr etilgan yili: 2009
Nashriyot: ТДШИ
Turi: ўқув қўлланма
Adabiyot tili: кирил
Adabiyot hajmi: 6.05 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Китбнинг тўлиқ хажмини ТДШИ кутубхонасидан олишингиз мумкин.
Адабий алоқалар

Muallif: Назаров Б.
Nashr etilgan yili: 2009
Nashriyot: ТДШИ
Turi: ўқув қўлланма
Adabiyot tili: кирил
Adabiyot hajmi: 20.28 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ўқув қулланма магистратура босқичи 1-курс талабалари учун мўлжалланган.
Амир Темурнинг яқин ва ўрта шарқдаги сиёсати

Muallif: Абдуллаев У.
Nashr etilgan yili: 2009
Nashriyot: ТДШИ
Turi: ўқув қўлланма
Adabiyot tili: кирил
Adabiyot hajmi: 21.63 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ўқув қулланма Сохибқироннинг Амир Темурнинг Яқин ва Ўрта Шарқдаги сиёсати араб ва форс тилидаги манбалар асосида тизимли равишда тахлил этилган.
Arab mamlakatlari tarixi (qadimgi va o'rta asrlar)

Muallif: Qodirov Z.
Nashr etilgan yili: 2009
Nashriyot: TDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 91.22 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

O'quv qo'llanmada Johiliya davri, islom dinining vujudga kelishi va shakllanishi yoritib berilgan.
Asosiy o'rganilayotgan til (urdu) fanidan o'quv-uslubiy qo'llanma

Tuzuvchi: Murtazaxodjayeva M.
Nashr etilgan yili: 2009
Nashriyot: TDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 15.76 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Mazkur o'quv qo'llanma urdu tilini o'rganayotgan talabalar uchun asosiy sharq(urdu) tili fanidan tuzilgan.
Asosiy sharq tillari (hindiy va urdu)ni o'qitish metodikasi

Muallif: Murtazaxodjayeva M.
Nashr etilgan yili: 2009
Nashriyot: TDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 18.21 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Mazkur o'quv qo'llanma talab va vazifalarga ijodiy yondoshish haqida.
Афғонистон халқлари фольклори ва мумтоз адабиёти тарихи

Muallif: Маннонов А.
Nashr etilgan yili: 2001
Nashriyot: ТДШИ
Turi: ўқув қўлланма
Adabiyot tili: кирил
Adabiyot hajmi: 14.96 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Мазкур қўлланмада Афғонистонда пашту ва дарий тилларида яратилган халқ оғзаки ижодиёти ва мумтоз адабиёт тарихи баён этилган.
Адабий манбашунослик ва матншунослик

Muallif: Ҳабибуллаев А.
Nashr etilgan yili: 2000
Nashriyot: ТДШИ
Turi: ўқув қўлланма
Adabiyot tili: кирил
Adabiyot hajmi: 3.07 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Китоб филология соҳаси мутахассислари ҳамда талабаларига, шунингдек, манбашунослик ва матншунослик масалалари билан қизиқувчиларга мўлжалланган.
Fors tili imlo qoidalari

Muallif: Quronbekov A.
Nashr etilgan yili: 2008
Nashriyot: TDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 496.34 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu qo'llanma fors tilidagi imlo qoidalarining Eron tili va akademiyasi tomonidan qabul qilingan dasturi asosida tuzilgan.
Forscha qiziqarli latifa va hikoyalar

Muallif: Abdusamatov M.
Nashr etilgan yili: 2007
Nashriyot: TDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 93.28 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu qo'llanma asosan quyi kurs talabalari va litsey o'quvchilariga va fors tiliga ixlosmandlar uchun mo'ljallangan.
Восточная философия

Ответственный редактор: Ибрагимов Н.
Nashr etilgan yili: 2006
Nashriyot: ТГИВ
Turi: учебные пособие
Adabiyot tili: рус
Adabiyot hajmi: 5.27 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Данная книга может служить пособием для бакалавров, магистров и аспирантов Высших учебных заведений.
Indoneziya Respublikasi

Ответственный редактор: Sadibekova B.
Nashr etilgan yili: 2008
Nashriyot: TDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 61.32 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu kitob Xorijiy mamlakatlar tarixi, xususan Indoneziya davlatini keng o'rganayotgan talabalar, magistrlar va shu yo'nalishga qiziqqan keng kitobxonlar ommasiga mo'ljallangan.
Zamonaviy adabiy oqimlar va yo'nalishlar

Ответственный редактор: Xodjayeva R.
Nashr etilgan yili: 2009
Nashriyot: TDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 1.06 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Mazkur o'quv qo'llanmada XX asr adabiy jarayonlari, zamonaviy adabiy yo'nalishlar va oqimlar, mana shu adabiy jarayonlari ijod qilgan adiblar ijodi o'z aksini topgan.
Абу Абдуллоҳ ал-Хоразмийнинг "Мафотиҳ ал-улум" асарида поэтика

Ответственный редактор: Зиёвуддинова М.
Nashr etilgan yili: 2001
Nashriyot: ТДШИ
Turi: ўқув қўлланма
Adabiyot tili: кирил
Adabiyot hajmi: 41.82 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ушбу китоб шарқ филологияси билан шуғулланувчи устоз ва талабалар ҳамда шарқ шеърияти назарияси - аруз, қофия ва бадиият илмлари истилоҳлари тарихи билан қизиқувчилар учун мўлжалланган.
Туркий ёзма ёдгорликлар тили: адабий тилининг юзага келиши ва тикланиши

Ответственный редактор: Содиқов Қ.
Nashr etilgan yili: 2006
Nashriyot: ТДШИ
Turi: ўқув қўлланма
Adabiyot tili: кирил
Adabiyot hajmi: 7.66 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Китоб филологлар, аспирантлар ва талабалар учун мўлжалланган.
Жисмоний тарбия

Ответственный редактор: Содиқов Қ.
Nashr etilgan yili: 2005
Nashriyot: ТДШИ
Turi: ўқув қўлланма
Adabiyot tili: кирил
Adabiyot hajmi: 14.10 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Китобнинг тўлиқ шаклини ТДШИ кутубхонасидан олишингиз мумкин.
Ҳиндий тилида матнлар тўплами

Тузувчи: Бегизова Х.
Nashr etilgan yili: 2004
Nashriyot: ТДШИ
Turi: ўқув қўлланма
Adabiyot tili: кирил
Adabiyot hajmi: 1.14 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Мазкур тўплам ҳинд халқи ҳаётини акс эттирган асл нусхадаги матнларни ўз ичига олган.
Ўрганилаётган адабиёт поэтикаси (Араб адабиёти асосида)

Муаллиф: Ходжаева Р.
Nashr etilgan yili: 2009
Nashriyot: ТДШИ
Turi: ўқув қўлланма
Adabiyot tili: кирил
Adabiyot hajmi: 893.54 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ўқув-услубий қўлланма магистратура таълим йўналиши ("Адабиётшунослик")да таҳсил олаётган талабаларга мўлжалланган.
Араб тили

Муаллиф: Орифхўжаев Н.
Nashr etilgan yili: 2008
Nashriyot: ТДШИ
Turi: ўқув қўлланма
Adabiyot tili: кирил
Adabiyot hajmi: 60.26 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Мазкур ўқув қўлланма Тошкент давлат шарқшунослик институти ва бошқа араб тили ўргатиладиган олий ўқув юртлари 3-курс талабалари учун мўлжалланган.
Arab tilini o'qitish metodikasi

Муаллиф: Aliyev D.
Nashr etilgan yili: 2010
Nashriyot: TDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 963.64 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Mazkur ma'ruzalar matni kitobi filologiya yo'nalishi bo'yicha ta'lim olayotgan 3 kurs talabalari uchun mo'ljallangan.
Тан даври новеллалари

Муаллиф: Зиямухамедов Ж.
Nashr etilgan yili: 2006
Nashriyot: ТДШИ
Turi: ўқув қўлланма
Adabiyot tili: кирил
Adabiyot hajmi: 3.13 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Mazkur ma'ruzalar matni kitobi filologiya yo'nalishi bo'yicha ta'lim olayotgan 3 kurs talabalari uchun mo'ljallangan.
Mutaxassislikka kirish (Yapon tili)

Муаллиф: Matchonov E.
Nashr etilgan yili: 2009
Nashriyot: TDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 796.29 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu "Mutaxassislikga kirish" fani bo'yicha o'quv qo'llanma yapon tilini o'rganishni boshlagan o'quvchi va talabalarni Yaponiya, yapon tili va adabiyoti, madaniyati bilan tanishtirish uchun mo'ljallangan.
Миср янги шеърияти

Муаллиф: Ходжаева Р.
Nashr etilgan yili: 2009
Nashriyot: ТДШИ
Turi: ўқув қўлланма
Adabiyot tili: кирил
Adabiyot hajmi: 838.09 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ушбу ўқув қўлланма Араб адабиёти тарихи фани бўйича Давлат таълим стандарти асосида ишлаб чиқилган намунавий дастурга кўра ёзилган.
Жанубий Ҳиндистон адабиёти

Муаллиф: Муҳибова У.
Nashr etilgan yili: 2009
Nashriyot: ТДШИ
Turi: ўқув қўлланма
Adabiyot tili: кирил
Adabiyot hajmi: 889.88 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Мазкур ўқув-услубий қўлланма ТошДШИ магистратура мутахассислиги ҳинд адабиётшунослиги ҳинд адабиётшунослиги Ўқув режасидаги Жанубий Ҳиндистон адабиёти фанининг ўқув дастури асосида яратилган.
Urdu tili xrestomatiyasi

Муаллиф: Xolmirzayeva M.
Nashr etilgan yili: 2005
Nashriyot: TDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 59.45 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Qo'llanma urdu tilini o'rganayotgan talabalar uchun zaruriy manba sifatida xizmat qiladi.
O'zbek tili

Muallif: Lafasov U.
Nashr etilgan yili: 2008
Nashriyot: TDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 68.30 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Mazkur darslik Oliy o'quv yurtlarining I kurs bakalavr bo'limi rusiyzabon talabalarga mo'ljallab yozilgan.
Маҳмуд Замахшарийнинг "Ал-Унмузаж фи-наҳв" рисоласи

Muallif: Носирова М.
Nashr etilgan yili: 2005
Nashriyot: ТДШИ
Turi: ўқув қўлланма
Adabiyot tili: кирил
Adabiyot hajmi: 23.41 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Мазкур илмий-оммабоп рисола XII асрнинг машхур тилшунос олими Маҳмуд Замахшарийнинг қаламига мансуб "Ал-Унмузаж фи-н-наҳв" рисоласига бағишланади.
Бхакти адабиёти

Muallif: Муҳибова У.
Nashr etilgan yili: 2009
Nashriyot: ТДШИ
Turi: ўқув қўлланма
Adabiyot tili: кирил
Adabiyot hajmi: 912.99 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ушбу қўлланмада ўрта асрлар Хиндистон халқлари адабиётида энг катта меросни ташкил этадиган ва Бхакти адабиёти номи билан юритиладиган адабий меросни ўрганилади.
Turk tilini o'qitish metodikasi

Muallif: Shabanov J.
Nashr etilgan yili: 2010
Nashriyot: TDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 1.29 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Kitobning to'liq shaklini TDSHI kutubxonasidan olishingiz mumkin.
О ноу-хау концепции Г.А. югая об истоках корейской цивилизации

Muallif: титаренко М.
Nashr etilgan yili: 2006
Nashriyot: ТГИВ
Turi: учебное пособие
Adabiyot tili: рус
Adabiyot hajmi: 82.43 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов, а также историков, этнографов и корееведов.
Королевство Саудовская Аравия

Muallif: аль-Бухари.
Nashr etilgan yili: 2001
Nashriyot: ТГИВ
Turi: учебное пособие
Adabiyot tili: рус
Adabiyot hajmi: 38.75 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Рекомендовано к печати кафедрой "Международнқе отношения, политология и право" ТашГИВ.
Арабская Республика Египет

Muallif: Мухаммад аль-Бухари.
Nashr etilgan yili: 2002
Nashriyot: ТГИВ
Turi: учебное пособие
Adabiyot tili: рус
Adabiyot hajmi: 46.24 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Книга предназначена для всех, интересующихся различными аспектами жизни Египта.
Deutsch in themen

Muallif: Scherbinin W.
Nashr etilgan yili: 2010
Nashriyot: TDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 2.35 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

To'plam boshlang'ich kurs talabalari va til o'rganiladigan muassasalar, shuningdek nemis tilini o'rganishni hohlovchila uchun mo'ljallangan.
Pushtu tili

Muallif: Mannonov A.
Nashr etilgan yili: 2008
Nashriyot: TDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 31.51 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Qo'llanmadan pushtu tili masalalari bilan shug'ullanuvchi mutaxassislar va o'qituvchilar ham foydalanishi mumkin.
Введение в языкознание

Составитель: Назарова Г.
Nashr etilgan yili: 2001
Nashriyot: ТГИВ
Turi: учебное пособие
Adabiyot tili: рус
Adabiyot hajmi: 2.79 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Этот курс предназначен для студентов филологического факультета и преподаётся на начальном этапе обучения.
Xalqaro munosabatlarning metodologik aspektlari

Составитель: Yuldasheva G.
Nashr etilgan yili: 2009
Nashriyot: TDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 1.24 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

O'quv qo'llanmasi talabalar, aspirantlar va xalqaro-siyosiy fanlar uslubiyoti va nazariyasi muommolari bilan qiziquvchi barcha kitobxonlar uchun mo'ljallangan.
"Муҳокамату-л-лўғатайн"ни ўқиб ўрганиш

Составитель: Содиқов Қ.
Nashr etilgan yili: 2011
Nashriyot: ТДШИ
Turi: ўқув қўлланма
Adabiyot tili: кирил
Adabiyot hajmi: 58.14 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Китоб филолог талабаларга мўлжалланган, шунингдек, ундан тил тарихи йўналишида илмий иш бошлаган ёш изланувчилар ҳам фойдаланса бўлади.
Миграционные процессы в странах зарубежного Востока

Составитель: Кононенко С.
Nashr etilgan yili: 2011
Nashriyot: ТГИВ
Turi: упебное пособие
Adabiyot tili: рус
Adabiyot hajmi: 53.69 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Учебное пособие посвящено актуальным проблемам регионального развития миграционных процессов.
Arab tili

Составитель: Bultakov I.
Nashr etilgan yili: 2011
Nashriyot: TDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 21.83 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

O'quv qo'llanma mutaxassislik bo'yicha tahsil olayotgan talabalarga arab tilidan dars berish jarayonida qo'shimcha o'quv adabiyoti sifatida qo'llash mumkin.
Xorijiy sharq mamlakatlari geografiyasi (2-qism)

Muallif: Azizova F.
Nashr etilgan yili: 2010
Nashriyot: TDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 14.94 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanma oliy o'quv yurti talabalariga mo'ljallangan.
Ўрта аср Хитой новеллистикаси

Muallif: Зиямуҳаммедов Ж.
Nashr etilgan yili: 2009
Nashriyot: ТДШИ
Turi: ўқув қўлланма
Adabiyot tili: кирил
Adabiyot hajmi: 903.66 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ўқув қўлланмада хитой новеллистикасининг шаклланиш асослари, унинг ёрқин намояндаларининг ижоди ва асарлари биланяқиндан танишилади.
Восток и Запад - структурный анализ и пути взаимодействия

Muallif: Турсунова С.
Nashr etilgan yili: 2009
Nashriyot: ТДШИ
Turi: учебное пособие
Adabiyot tili: рус
Adabiyot hajmi: 58.19 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Учебное пособие предназначено для студентов и магистрантов ТашГИВ, специализирущихся по истории зарубежных стран.
ХХ аср адабий жараёнлари: йўналишлар ва тенденциялар

Muallif: Ходжаева Р.
Nashr etilgan yili: 2009
Nashriyot: ТДШИ
Turi: ўқув қўлланма
Adabiyot tili: кирил
Adabiyot hajmi: 769.29 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ўқув-услубий қўлланма магистратура таълим йўналишида таҳсил олаётган талабаларга мўлжалланган.
Проблемы чтения анализа текста на японском языке

Muallif: Халмурзаева Н.
Nashr etilgan yili: 2011
Nashriyot: ТГИВ
Turi: учебное пособие
Adabiyot tili: рус
Adabiyot hajmi: 70.37 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Предлагаемое учебное пособие является одной из новейших азработок кафедры японской филологии Ташкентского Государственного Института Востоковедения.
Литературные связи (Арабские страны)

Muallif: Акбарова М.
Nashr etilgan yili: 2009
Nashriyot: ТГИВ
Turi: учебное пособие
Adabiyot tili: рус
Adabiyot hajmi: 594.74 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Задача курса ознакомить студентов с литературными процессами европейских стран и окружающего региона, продемонстрировать различные модели и формы соприкосновения и взаимовлияния литератур Востока и Запада.

v

Mutaxassislikning nazariy masalalari

Muallif: Xudayberganova Z.
Nashr etilgan yili: 2013
Nashriyot: ТDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 89.71 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Qo'llanma oliy o'quv yurtlarining lingvistika yo'nalishida o'qiyotgan talabalar uchun mo'ljallangan.
Хитой адабиёти (Янги давр)

Muallif: Зиямухамедов Ж.
Nashr etilgan yili: 2009
Nashriyot: ТДШИ
Turi: Ўқув қўлланма
Adabiyot tili: кирил
Adabiyot hajmi: 37.50 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Қўлланма ТошДШИ хитой филологиясининг 4 босқичида таҳсил олаётган талабалар учун мўлжалланган.
Хитой драматургияси

Muallif: Зиямухамедов Ж.
Nashr etilgan yili: 2010
Nashriyot: ТДШИ
Turi: Ўқув қўлланма
Adabiyot tili: кирил
Adabiyot hajmi: 36.40 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Қўлланма ТошДШИ хитой филологиясининг 4 босқичида таҳсил олаётган талабалар учун мўлжалланган.
Xitoy filologiyasiga kirish

Muallif: Mavlyanova U.
Nashr etilgan yili: 2013
Nashriyot: ТDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 25.06 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Mazkur o'quv qo'llanma "Filologiya va tillarini o'qitish (xitoy tili) ta'lim yo'nalishi bo'yicha tahsil oluvchi talabalarga mo'ljallangan.
Sharq mamlakatlari sotsiolingvistikasi

Muallif: Usmonova Sh.
Nashr etilgan yili: 2016
Nashriyot: TDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 75.46 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Mazkur qo'llanma TDSHI talabalariga mo'ljallangan.
Хитой матбуот тарихи ва тили

Muallif: Шазаманов Ш.
Nashr etilgan yili: 2010
Nashriyot: ТДШИ
Turi: ўқув қўлланма
Adabiyot tili: кирил
Adabiyot hajmi: 854.48 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ушбу ўқув қўлланма асосан журналистика назарияси ва тарихини ўрганувчи бакалавр ва магистратура босқичида таҳсил олаётган талабаларга мўлжалланган.
Xitoy tilini o'qitish metodikasi va zamonaviy texnologiyalar

Muallif: Ziyamuhamedov J.
Nashr etilgan yili: 2013
Nashriyot: TDSHI
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 18.10 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu qo'llanma TDSHI xitoy filologiyasining 3 bosqichida tahsil olayotgan talabalar uchun mo'ljallangan.
Турк тили

Muallif: Содиқов Қ.
Nashr etilgan yili: 2003
Nashriyot: TДШИ
Turi: ўқув қўлланма
Adabiyot tili: кирил
Adabiyot hajmi: 3.81 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ушбу қўлланма олий ўқув юртлари турк филологияси бўлимининг 1-2 курс талабалари учун ўқув қўлланма сифатида ёзилди.
Политология

Muallif: Идиров И.
Nashr etilgan yili: 2010
Nashriyot: TДШИ
Turi: ўқув қўлланма
Adabiyot tili: кирил
Adabiyot hajmi: 973.17 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Мазкур қўлланма олий Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги томонидан тавсия этилган.
Методологические аспекты международных отношений

Muallif: Юлдашева Г.
Nashr etilgan yili: 2008
Nashriyot: TГИВ
Turi: учебное пособие
Adabiyot tili: рус
Adabiyot hajmi: 1.27 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Учебное пособие предназначено для студентов и магистрантов ТашГИВ.